Lễ Tất Niên Công Ty XDCB Rạng Đông Phan Thiết

Lễ Tất Niên Công Ty XDCB Rạng Đông Phan Thiết Ngày 28/01/2018, Công Ty TNHH Tổ Chức Sự Kiện Vòm Việt đã cho thuê và lắp đặt các thiết bị sự kiện tại buổi Tất niên Công ty XDCB Rạng Đông Phan Thiết. Buổi tất niên diễn ra trong không khí vui vẻ và thành [...]

By | Tháng Hai 13th, 2019|Lễ hội, Sự kiện lớn|0 Comments

Lễ Hội Cho Người Có Hoàn Cảnh Đặc Biệt Lần Ba Tại Phan Thiết – Bình Thuận

Lễ Hội Cho Người Có Hoàn Cảnh Đặc Biệt Lần Ba Ngày 21/05/2017, Công Ty TNHH Tổ Chức Sự Kiện Vòm Việt đã cho thuê và lắp ráp thành công Lễ Hội Cho Người Có Hoàn Cảnh Đặc Biệt Lần 3 tại trung tâm Thánh Mẫu TaPao - Phan Thiết. Lễ Hội là một sân chơi, cũng là [...]

By | Tháng Bảy 3rd, 2017|Lễ hội, Sự kiện lớn|0 Comments

Lễ Hội Cho Người Có Hoàn Cảnh Đặc Biệt Lần Hai Tại Phan Thiết – Bình Thuận

Lễ Hội Cho Người Có Hoàn Cảnh Đặc Biệt Lần Hai Tại Phan Thiết - Bình Thuận Ngày 10/04/2016, Caritas giáo phận Phan Thiết đã tổ chức lễ hội cho người có hoàn cảnh đặc biệt lần hai. Tại trung tâm Trung Tâm Thánh Mẫu Tà-pao với sự tham dự của hơn 3000 người có [...]

By | Tháng Tư 10th, 2016|Lễ hội, Sự kiện lớn|0 Comments