Vòm Việt Event tặng sách “Trở thành Vị thánh Kinh doanh” đến các sư của Thiền viện tại Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận