Lễ khởi công xây dựng chợ cung ứng nông sản thực phẩm sạch Đồng Ta tại Phan Thiết – Bình Thuận

Sáng ngày 03 tháng 03 năm 2017, tại thành phố Phan Thiết xanh tươi, lễ khởi công xây dựng chợ cung ứng nông sản thực phẩm Đồng Ta đã được diễn ra long trọng thể.

Tại buổi lễ, có ông Nguyễn Mạnh Hùng – Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận, ông Nguyễn Ngọc Hai, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, cùng các đại diện các sở, ban ngành cùng với các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.

Công ty Tổ chức sự kiện Vòm Việt rất vui khi được chọn là đơn vị cung cấp các thiết bị tổ chức sự kiện để cho buổi lễ được tổ chức thật long trọng và thành công.

Tập thể anh em trong công ty Vòm Việt xin chúc cho buổi lễ được diễn ra thành công tốt đẹp, và chợ Đồng Ta sẽ là nơi hỗ trợ các tiểu thương kinh doanh phát đạt, thành công.

Hình ảnh buổi lễ khởi công xây dựng chợ cung ứng nông sản thực phẩm sạch Đồng Ta:

Lễ Động Thổ - Trung Tâm Cung Ứng Nông Sản Thực Phẩm Sạch Đồng Ta tại TP Phan Thiết Hình 1

Lễ Động Thổ - Trung Tâm Cung Ứng Nông Sản Thực Phẩm Sạch Đồng Ta tại TP Phan Thiết Hình 2

Lễ Động Thổ - Trung Tâm Cung Ứng Nông Sản Thực Phẩm Sạch Đồng Ta tại TP Phan Thiết Hình 3

Lễ Động Thổ - Trung Tâm Cung Ứng Nông Sản Thực Phẩm Sạch Đồng Ta tại TP Phan Thiết Hình 4

Lễ Động Thổ - Trung Tâm Cung Ứng Nông Sản Thực Phẩm Sạch Đồng Ta tại TP Phan Thiết Hình 5

Lễ Động Thổ - Trung Tâm Cung Ứng Nông Sản Thực Phẩm Sạch Đồng Ta tại TP Phan Thiết Hình 6

Lễ Động Thổ - Trung Tâm Cung Ứng Nông Sản Thực Phẩm Sạch Đồng Ta tại TP Phan Thiết Hình 7

Lễ Động Thổ - Trung Tâm Cung Ứng Nông Sản Thực Phẩm Sạch Đồng Ta tại TP Phan Thiết - Hình 8

Lễ Động Thổ - Trung Tâm Cung Ứng Nông Sản Thực Phẩm Sạch Đồng Ta tại TP Phan Thiết - Hình 9

Lễ Động Thổ - Trung Tâm Cung Ứng Nông Sản Thực Phẩm Sạch Đồng Ta tại TP Phan Thiết - Hình 10

Lễ Động Thổ - Trung Tâm Cung Ứng Nông Sản Thực Phẩm Sạch Đồng Ta tại TP Phan Thiết - Hình 11

Lễ Động Thổ - Trung Tâm Cung Ứng Nông Sản Thực Phẩm Sạch Đồng Ta tại TP Phan Thiết - Hình 12

Lễ Động Thổ - Trung Tâm Cung Ứng Nông Sản Thực Phẩm Sạch Đồng Ta tại TP Phan Thiết - Hình 13

Lễ Động Thổ - Trung Tâm Cung Ứng Nông Sản Thực Phẩm Sạch Đồng Ta tại TP Phan Thiết - Hình 14

Lễ Động Thổ - Trung Tâm Cung Ứng Nông Sản Thực Phẩm Sạch Đồng Ta tại TP Phan Thiết - Hình 15