Lễ Hội Cho Người Có Hoàn Cảnh Đặc Biệt Lần Ba

Ngày 21/05/2017, Công Ty TNHH Tổ Chức Sự Kiện Vòm Việt đã cho thuê và lắp ráp thành công Lễ Hội Cho Người Có Hoàn Cảnh Đặc Biệt Lần 3 tại trung tâm Thánh Mẫu TaPao – Phan Thiết. Lễ Hội là một sân chơi, cũng là một nơi để ủng hộ, thúc đẩy tinh thần của những người khuyết tật.

Lễ hội đã diễn ra tốt đẹp và thánh thiện, đem lại tiếng cười, niềm vui cho người khuyết tật. Góp phần làm đẹp hơn cho đời. Giúp những người có hoàn cảnh đặc biệt cảm thấy yêu đời và hạnh phúc hơn.

Một số hình ảnh tại buổi lễ:

Lễ Hội Cho Người Có Hoàn Cảnh Đặc Biệt Lần 3 - Hình 1

Lễ Hội Cho Người Có Hoàn Cảnh Đặc Biệt Lần 3 - Hình 2

Lễ Hội Cho Người Có Hoàn Cảnh Đặc Biệt Lần 3 - Hình 3

Lễ Hội Cho Người Có Hoàn Cảnh Đặc Biệt Lần 3 - Hình 4

Lễ Hội Cho Người Có Hoàn Cảnh Đặc Biệt Lần 3 - Hình 5

Lễ Hội Cho Người Có Hoàn Cảnh Đặc Biệt Lần 3 - Hình 6

Lễ Hội Cho Người Có Hoàn Cảnh Đặc Biệt Lần 3 - Hình 7